ถังดักไขมันแบบชนิดฝังดินวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE)

ลักษณะของถังดักไขมันแบบชนิดฝังดินวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE)

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ตัวถังผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.816-2538
  • เป็นถังดักไขมันแบบฝังใต้ดิน ใช้สำหรับดักไขมันจากการล้างภาชนะ และการกรองเศษ

อาหารซึ่งจะมีคราบไขมันเพื่อลดการอุดตันของท่อน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ดี และยังช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากการสะสมของเศษอาหารด้วย

  • ภายในตัวถังดักไขมันมีตะแกรงคอยดักและกรองแยกเศษอาหาร และขยะต่างๆไม่ให้ท่อ

เกิดการอุดตัน

  • เหมาะกับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน สถาน

บันเทิง เป็นต้น

วิธีการดูแลรักษาถังดักไขมันแบบชนิดฝังดิน

        ควรมีการทำความสะอาดโดยนำเศษอาหารจากตะแกรงในตัวถังออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อลดการอุดตัน ทำให้น้ำระบายออกได้ง่าย และยังช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารด้วย

ชื่อรุ่น GPU-PE

[table id=6 /]

 

คำอธิบาย

ลักษณะของถังดักไขมันแบบชนิดฝังดินวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE)

  • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน
  • ตัวถังผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.816-2538
  • เป็นถังดักไขมันแบบฝังใต้ดิน ใช้สำหรับดักไขมันจากการล้างภาชนะ และการกรองเศษ

อาหารซึ่งจะมีคราบไขมันเพื่อลดการอุดตันของท่อน้ำ ทำให้น้ำระบายได้ดี และยังช่วยลดกลิ่นที่เกิดจากการสะสมของเศษอาหารด้วย

  • ภายในตัวถังดักไขมันมีตะแกรงคอยดักและกรองแยกเศษอาหาร และขยะต่างๆไม่ให้ท่อ

เกิดการอุดตัน

  • เหมาะกับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน สถาน

บันเทิง เป็นต้น

วิธีการดูแลรักษาถังดักไขมันแบบชนิดฝังดิน

        ควรมีการทำความสะอาดโดยนำเศษอาหารจากตะแกรงในตัวถังออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันต่อครั้ง เพื่อลดการอุดตัน ทำให้น้ำระบายออกได้ง่าย และยังช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารด้วย