ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสแบบรวมชนิดเกรอะกรองเติมอากาศ ทรงแคปซูล รุ่น PT-FB

ชื่อรุ่น PT-FB10

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความ

แข็งแรง ทนทานและมีน้ำหนักเบา

 • ตัวถังเป็นวัสดุผลิตจากไฟเบอร์กลาสได้ตามมาตรฐาน มอก. 435-2548
 • มีระบบบำบัดอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
 1. การบำบัดช่องแรกเป็นช่องเกรอะ ทำหน้าที่แยกตะกอนหนักตะกอนเบาออกจากกัน เป็น

การลดค่าความสกปรกของน้ำลง

 1. ช่องที่สองเป็นส่วนบำบัดแบบเติมอากาศที่ผ่านชั้นตัวกลาง โดยอาศัยการเติมอากาศเพื่อ

เพิ่มออกซิเจนในน้ำ และอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก เมื่อจุลินทรีย์ได้กินของเสียก็จะจับตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นตะกอนหนัก แล้วตะกอนหนักนี้ก็จะจมลงในน้ำน้ำที่อยู่ด้านบนก็จะมีความใสขึ้น

 1. ช่องที่สามเป็นส่วนตกตะกอน เป็นช่องการบำบัดที่มีกระบวนการต่อจากช่องที่สองให้

เศษตะกอนเบาตกลงสู่ก้นถัง น้ำที่ผ่านการบำบัดในขั้นตอนนี้จะไหลล้นไปตำแหน่งท่อออกและก็จะไปที่บ่อพักของหน่วยงาน น้ำจะมีความใสสะอาดขึ้นได้มาตรฐาน สามารถระบายทิ้งลงสู่ท่อน้ำสาธารณะต่อไปได้

[table id=12 /]

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • มีเดีย
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์
  • ข้อต่ออ่อนและสายรัดลวดสลิง
  • ฝาปิด ABS

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

คำอธิบาย

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความ

แข็งแรง ทนทานและมีน้ำหนักเบา

 • ตัวถังเป็นวัสดุผลิตจากไฟเบอร์กลาสได้ตามมาตรฐาน มอก. 435-2548
 • มีระบบบำบัดอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
 1. การบำบัดช่องแรกเป็นช่องเกรอะ ทำหน้าที่แยกตะกอนหนักตะกอนเบาออกจากกัน เป็น

การลดค่าความสกปรกของน้ำลง

 1. ช่องที่สองเป็นส่วนบำบัดแบบเติมอากาศที่ผ่านชั้นตัวกลาง โดยอาศัยการเติมอากาศเพื่อ

เพิ่มออกซิเจนในน้ำ และอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสิ่งสกปรก เมื่อจุลินทรีย์ได้กินของเสียก็จะจับตัวกันเป็นก้อนกลายเป็นตะกอนหนัก แล้วตะกอนหนักนี้ก็จะจมลงในน้ำน้ำที่อยู่ด้านบนก็จะมีความใสขึ้น

 1. ช่องที่สามเป็นส่วนตกตะกอน เป็นช่องการบำบัดที่มีกระบวนการต่อจากช่องที่สองให้

เศษตะกอนเบาตกลงสู่ก้นถัง น้ำที่ผ่านการบำบัดในขั้นตอนนี้จะไหลล้นไปตำแหน่งท่อออกและก็จะไปที่บ่อพักของหน่วยงาน น้ำจะมีความใสสะอาดขึ้นได้มาตรฐาน สามารถระบายทิ้งลงสู่ท่อน้ำสาธารณะต่อไปได้