ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโพลีเอทธีลีนแบบรวมชนิดเกรอะกรองเติมอากาศ ทรงกลม PT600

ชื่อรุ่น PT-PE

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากโพลีเอทธีลีนตัวถังจะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีความ

ยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหรือกรอบง่าย และคืนรูปได้ดี การใช้งานถังบำบัดแบบนี้ทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้นและช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียและมีการย่อย

สลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศ ได้มีการใช้มีเดียและหัว

เชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดพร้อมกับการใช้เครื่องเติมอากาศ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

[table id=14 /]

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • มีเดีย
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์
  • ข้อต่ออ่อนและสายรัดลวดสลิง
  • ฝาปิด ABS
  • เครื่องเติมอากาศ Air Blower

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

คำอธิบาย

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากโพลีเอทธีลีนตัวถังจะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีความ

ยืดหยุ่นสูง ไม่แตกหรือกรอบง่าย และคืนรูปได้ดี การใช้งานถังบำบัดแบบนี้ทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้นและช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนสิ่งปฏิกูลที่เป็นของเสียและมีการย่อย

สลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองเติมอากาศ ได้มีการใช้มีเดียและหัว

เชื้อจุลินทรีย์ในการบำบัดพร้อมกับการใช้เครื่องเติมอากาศ เพื่อเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม