ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ทรงแคปซูล PURE รุ่น PS-FB

ชื่อรุ่น PS-FB  

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความ

แข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา เป็นถังบำบัดที่รวมการทำงานเกรอะกรองไว้ในถังใบเดียวกัน

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ส่วนแยกกากและตกตะกอน จะทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและตะกอน

เบา เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียในขั้นต้น ก่อนระบายไปยังส่วนที่เป็นช่องกรองไร้อากาศ

 1. ส่วนกรองไร้อากาศ จะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ

(ANAEROBIC BACTERIA) ในขั้นตอนนี้จุลินทรีย์สามารถลดค่าความสกปรกของน้ำด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูล เพื่อปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ

[table id=9 /]

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • มีเดีย
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์
  • ข้อต่ออ่อนและสายรัดลวดสลิง
  • ฝาปิด ABS

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

คำอธิบาย

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มีการขึ้นรูปด้วยการพันไขว้ จึงมีความ

แข็งแรง ทนทาน และมีน้ำหนักเบา เป็นถังบำบัดที่รวมการทำงานเกรอะกรองไว้ในถังใบเดียวกัน

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ส่วนแยกกากและตกตะกอน จะทำหน้าที่แยกกากตะกอนหนักและตะกอน

เบา เพื่อลดความสกปรกของน้ำเสียในขั้นต้น ก่อนระบายไปยังส่วนที่เป็นช่องกรองไร้อากาศ

 1. ส่วนกรองไร้อากาศ จะทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ

(ANAEROBIC BACTERIA) ในขั้นตอนนี้จุลินทรีย์สามารถลดค่าความสกปรกของน้ำด้วยการย่อยสลายสารอินทรีย์และสิ่งปฏิกูล เพื่อปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะ