097 936 6362

บจก.เปรมดิ์ปรีชา 53/39 ม.5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ถังบำบัดขนาดใหญ่ใช้ เหมาะกับอะไร ขนาดไหน ราคาเท่าไหร่

ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

ท่ามกลางความนิยมของถังบำบัดสำเร็จรูปในปัจจุบัน ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดอย่างมากในการเลือกใช้ถังบำบัดสำเร็จรูปที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งถังบำบัดสำเร็จรูปในปัจจุบันจะมี 2 ประเภท ได้แก่ ถังบำบัดไร้อากาศและถังบำบัดเติมอากาศ โดยทั่วไปถังบำบัดที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปจะสามารถใช้เป็นตัวถังบำบัดไร้อากาศได้ แต่ถ้าเกิดเป็นที่พักอาศัยหรือสถานที่ที่มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นถังบำบัดเติมอากาศจึงจะเหมาะสม ซึงส่วนใหญ่แล้วถังบำบัดที่นำไปบำบัดสถานที่ที่มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จะค่อนข้างเหมาะสมกว่า

เมื่อพอเข้าใจในการเลือกใช้ถังบัดได้แล้วว่าการใช้งานแบบไหนควรใช้ถังลักษณะไหนมากกว่ากัน จะมีความเข้าใจผิดเรื่องการเลือกขนาดถังโดยเฉพาะถังบำบัดขนาดใหญ่ ดังนี้

 

ถังบำบัดไร้อากาศทรงแคปซูลขนาด 15000 ลิตรราคาถูก

 

1. จำนวนคนผู้ใช้กับปริมาตรถัง ถังบำบัดควรเลือกใช้เพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนการใช้งานจริง เช่น  ในประเภทโรงงานอุตสาหกรรม มีผู้ใช้ห้องน้ำอยู่ที่ 100 คน ปริมาตรถังที่ควรใช้อยู่ที่  50,000  ลิตร ห้ามน้อยเกินกว่านี้แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มขนาดถังเพื่อรองรับต่อผู้ใช้งานที่เพิ่มในอนาคต

สามารถทำได้แต่อาจจะต้องลดปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้เหมาะสม เนื่องจากเมื่อจำนวนผู้ใช้น้อยกว่าจำนวนหัวเชื้อจุลินทรีย์ในถัง จะทำให้หัวเชื้อจุลินทรีย์ขาดสารอาหารและทำให้หัวเชื้อตายลงกลายเป็นกากตะกอนที่จะช่วยเพิ่มปัญหาค่าตกตะกอนของตัวถัง

 

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูลขนาด 15,000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

2. “ถังบำบัดขนาดเล็กสามารถบำบัดได้เหมือนถังบำบัดขนาดใหญ่ ไม่มีความจำเป็นใดที่จะซื้อถัง                     ใหญ่มาในเมื่อก็ซื้อถังเล็กแล้วแบ่งหลายๆใบก็ได้”

ความเข้าใจนี้ถูกครึ่งหนึ่งและไม่ถูกครึ่งหนึ่ง คือถังบำบัดขนาดเล็กสามารถบำบัดเหมือนถังบำบัดขนาดใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการบำบัดจากห้องน้ำห้องส้วม แต่บางกรณีจะไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ในกรณีที่เป็นสถานที่มีคนใช้เยอะหรือสถานที่ที่ค่อนข้างเข้มงวดค่าน้ำเสีย หรือค่า BOD ออก เนื่องจากถังบำบัดขนาดเล็กนั้นจะไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้เสริมอื่นๆได้

ก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบว่าโดยทั่วไปถังบำบัดเติมอากาศแบบมาตรฐานทั่วไปจะสามารถบำบัดน้ำเสียให้BODเหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก็ต่อเมื่อค่า BOD เข้าอยู่ที่ 250 มิลลิกรัม/ลิตร แต่บางหน้างานที่มีค่า BOD เข้าเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด

รวมถึงสถานที่ที่ต้องเคร่งค่าน้ำเสีย ซึงจะพบได้กับโรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนจากการกระบวนการผลิตระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เป็นต้น ฉะนั้นถังบำบัดขนาดเล็กจำพวกทรงกลมจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้

 

ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 20000 ลิตรราคาถูก

 

ทาง PURE เอง มีจำหน่ายถังที่เป็นถังบำบัดขนาดใหญ่โดยเริ่มต้นอยู่ที่ขนาด 10,000 – 70,000 ลิตร โดยราคาของตัวถังบำบัดเติมอากาศขนาด 10,000 ลิตร จะราคาอยู่ที่ 115,000 บาทก่อนvat โดยจะมีเครื่องเติมอากาศแถมให้ไปในเซ็ทนี้เรียบร้อยแล้ว แต่ตัวนี้จะรองรับที่ BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร

ถึงจะสามารถบำบัดออกได้ 20 มิลลิกรัม/ลิตร แม้ว่าราคาจะดูสูงแต่ถ้าเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำที่ออกมาด้วยนั้น และถ้าคุณยิ่งติดตั้งที่หน้างานเป็นห้องน้ำจากอพาร์ทเมนท์ โรงงานแล้วนั้นตัวถังแบบเติมอากาศจะสามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว