ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสแบบรวมชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ ทรงกลม PS-FB

ชื่อรุ่น PS-FB  

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มาตรฐาน มอก. 435-2548 ตัวมีความ

แข็งแรง ทนทาน การใช้งานถังบำบัดแบบนี้จะทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้น สามารถช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนหนักและตะกอนเบาออกจากกันออกจาก

กัน ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดในช่องเกรอะนี้ก็จะไหลไปสู่ช่องที่สองที่เป็นส่วนกรองไร้อากาศเพื่อผ่านการบำบัดต่อไป

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองไร้อากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียต่อจากขั้นตอน

การเกรอะ โดยจะมีแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ANAEROBIC BACTERIA) ซึ่งจะเกาะอยู่ที่ตัวกลางพลาสติกหรือมีเดียนั่นเองและมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นของเสีย  จนได้น้ำที่มีความสะอาด ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

[table id=10 /]

อุปกรณ์ประกอบด้วย

  • มีเดีย
  • หัวเชื้อจุลินทรีย์
  • ข้อต่ออ่อนและสายรัดลวดสลิง
  • ฝาปิด ABS

มีเดีย ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของหัวเชื้อจุลินทรีย์หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

คำอธิบาย

ลักษณะและวิธีการทำงาน

 • เป็นถังบำบัดน้ำเสียผลิตจากไฟเบอร์กลาส มาตรฐาน มอก. 435-2548 ตัวมีความ

แข็งแรง ทนทาน การใช้งานถังบำบัดแบบนี้จะทำให้น้ำมีความใสสะอาดขึ้น สามารถช่วยลดกลิ่นได้

 • มีระบบบำบัดอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
 1. ช่องที่หนึ่ง คือ ช่องเกรอะไว้สำหรับแยกตะกอนหนักและตะกอนเบาออกจากกันออกจาก

กัน ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดในช่องเกรอะนี้ก็จะไหลไปสู่ช่องที่สองที่เป็นส่วนกรองไร้อากาศเพื่อผ่านการบำบัดต่อไป

 1. เมื่อได้บำบัดมาถึงช่องที่สอง คือ ช่องกรองไร้อากาศเป็นการบำบัดน้ำเสียต่อจากขั้นตอน

การเกรอะ โดยจะมีแบคทีเรียแบบไม่ใช้ออกซิเจน (ANAEROBIC BACTERIA) ซึ่งจะเกาะอยู่ที่ตัวกลางพลาสติกหรือมีเดียนั่นเองและมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เป็นของเสีย  จนได้น้ำที่มีความสะอาด ปล่อยน้ำลงสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม