ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบวัสดุโพลีเอทธีลีนชนิดฝังดิน (ทรงกลม) รุ่น PU

ชื่อรุ่น PU

ลักษณะของถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบวัสดุโพลีเอทธีลีนชนิดฝังดิน (ทรงกลม)

 • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง คงทน สามารถติดตั้งในใต้ดิน
 • ตัวถังผลิตได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. 816-2538
 • ตัวถังสามารถทนแรงบีบอัดใต้ดินได้ดี ไม่กรอบแตกง่าย
 • ไม่เป็นสนิม บรรจุได้ทั้งน้ำประปาและน้ำฝน
 • สามารถบรรจุน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ ไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ากาย
 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 1 ปี
 • รับประกันอายุการใช้งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 20 ปี

[table id=3 /]

 

คำอธิบาย

ลักษณะของถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบวัสดุโพลีเอทธีลีนชนิดฝังดิน (ทรงกลม)

 • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง คงทน สามารถติดตั้งในใต้ดิน
 • ตัวถังผลิตได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. 816-2538
 • ตัวถังสามารถทนแรงบีบอัดใต้ดินได้ดี ไม่กรอบแตกง่าย
 • ไม่เป็นสนิม บรรจุได้ทั้งน้ำประปาและน้ำฝน
 • สามารถบรรจุน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้ ไม่มีสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่ากาย
 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 1 ปี
 • รับประกันอายุการใช้งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 20 ปี