การติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดิน

ถังเก็บน้ำฝังใต้ดิน 70000 ลิตร

ในบทความนี้เรามีวิธี การติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดินมาฝากค่ะ ซึ่งถังเก็บน้ำชนิดดังกล่าวนี้เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่มีพื้นที่จำกัด และต้องการความเรียบร้อยสวยงามขอทัศนียภาพรอบบ้าน

 

ถังเก็บน้ำขนาด 10000 ลิตรราคาถูก

 

ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรจะมีน้ำเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างยิ่ง และแม้จะมีพื้นที่ภายในบ้านจำกัดก็ตาม แต่การติดตั้งก็ไม่ได้นำมาซึ่งอุปสรรคแต่อย่างใด ว่าแต่วิธีติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดินทำได้อย่างไรบ้างนั้น เราพร้อมจะพาคุณไปดูขั้นตอนการติดตั้งแล้ว ดังนี้

 1.คำนวณก่อนว่าจะใช้ถังเก็บน้ำขนาดเท่าไร เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม

ขั้นตอนแรกก่อนการติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดิน ก็คือ การคำนวณการใช้งานเบื้องต้นว่าควรใช้ถังเก็บน้ำใต้ดินที่มีขนาดความจุเท่าไหร่ โดยต้องคำนวณให้เพียงพอต่อสมาชิกภายในบ้าน นอกจากนี้ ควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุดในการติดตั้ง

โดยควรเป็นบริเวณที่ใกล้กับท่อส่งน้ำจากตัวบ้านมากที่สุด และเผื่อขนาดด้านกว้างของหลุมในการขุดฝังให้กว้างกว่าถังอย่างน้อย 50 เซนติเมตร

 

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 15000 ลิตร

 

2.เตรียมขนาดของหลุมและเสาเข็มลงในหลุมที่ขุดไว้เพื่อให้มีความเหมาะสม

การติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดินนั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมขนาดของหลุมโดยดูจากพื้นที่หน้างาน รวมถึงขนาดของเสาเข็มเพื่อลงในหลุมที่ขุดไว้ ซึ่งจะช่วยป้องกันถังเก็บน้ำทรุดตัว เป็นสาเหตุทำให้ท่อแตกหรือรั่วตามมา

ขั้นตอนนี้วิศวกรจะใช้เทคนิคในการคำนวณเพื่อหาขนาดและความลึกของหลุมและขนาดของเสาเข็มที่เหมาะสมในการติดตั้ง  โดยขึ้นอยู่กับขนาดตัวถังและดินบริเวณที่จะวางถังมีความอ่อนตัวหรือแข็งตัวด้วย

3.วางเหล็กทำฐานรองถังและเทคอนกรีต

มาถึงขั้นตอนของการทำฐานรองถังเก็บน้ำ โดยจะเริ่มจากการวางเหล็กเพื่อเป็นโครงสร้างของฐานในการรองรับน้ำหนักถังเก็บน้ำ จากนั้นเทคอนกรีตลงไป และรอให้ปูนแข็งตัวดีแล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ซึ่งการวางเหล็กทำฐานรองถังและเทคอนกรีตควรทำให้มีความหนาประมาณ15-20 เซนติเมตรจะช่วยรับแรงน้ำหนักของถังได้ดี

วิธีการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน

 

4.วางถังลงบนแท่น

เมื่อครบ 7 วันแล้ว ให้นำเอาถังเก็บน้ำวางลงบนแท่นคอนกรีต โดยขั้นตอนนี้ ควรวางถังเก็บน้ำให้มีความสมดุลมากที่สุด ไม่ควรให้ตัวถังเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เพราะหากวางถังให้เอียง อาจจะทำให้เกิดปัญหาท่อส่งน้ำเกิดรอยรั่วตามมาได้

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 10000 ลิตร

 

5.ใช้ทรายฝังกลบ

ขั้นตอนสุดท้ายในการติดตั้งถังเก็บน้ำชนิดฝังดินคือ การกลบฝัง โดยวัสดุที่เหมาะสมในการกลบฝังถังเก็บน้ำก็คือ ทราย ไม่ควรใช้ดินในการกลบ เพราะอาจมีเศษหินและส่วนเหลี่ยมคมของดินเมื่อแข็งตัวอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวถังเก็บน้ำ ทำให้เกิดรอยแตกร้าวหรือรอยรั่วซึมตามมาภายหลังได้

ขั้นตอนในการติดตั้งถังเก็บน้ำแบบฝังใต้ดินนั้น แม้จะมาพร้อมวิธีติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก แต่ก็ไม่สามารถละเลยขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปได้ จึงจำเป็นต้องติดตั้งโดยอยู่ภายใต้ความดูแลของช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องขณะติดตั้ง

และเพื่อให้ให้ถังเก็บน้ำแบบฝังดินพร้อมใช้งานมากที่สุด ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจจะก่อให้เกิดความผิดพลาดขณะติดตั้ง ซึ่งจะทำให้บางส่วนของตัวถังเกิดความชำรุดเสียหายได้

 สนใจสินค้าหรือต้องการสอบถามขอคำปรึกษาว่าจะใช้ถังแบบไหน ขนาดไหนดีจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 063-3649988 , ID line : 0633649988 นะคะ ทางเรายินดีให้บริการค่ะ

บทความอื่นๆ