ผลงานที่ผ่านมา

บริษัทที่เปิดดำเนินกิจการจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป และถังดักไขมันสำเร็จรูป ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทได้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาดูแลในด้านการจัดการระบบการบำบัดน้ำเสียแบบถังสำเร็จรูปทั้งแบบเติมอากาศ และไม่เติมอากาศ รวมถึงระบบถังเก็บน้ำแบบสำเร็จรูปและถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป ทั้งที่ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS) และผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีน (POLYETHYLENE) ในรูปแบบของการติดตั้งบนดินและใต้ดิน

”ถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสีย PURE”

”ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์”

”ถังบำบัดน้ำเสีย”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสีย”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ”

”ถังบำบัดน้ำเสีย”

”ถังบำบัดน้ำเสีย”

”ถังบำบัดน้ำเสีย”

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป

”ถังเก็บน้ำฝังดิน”

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส”​

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส”​

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส”​​

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส”​

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส”​

”ถังเก็บน้ำบนดิน”​​

”ถังเก็บน้ำไฟเบอร์”​

”ถังเก็บน้ำตั้งพื้นฝังดิน”

”ถังเก็บน้ำฝังใต้ดิน”