ถังบำบัดน้ำเสีย DOS LITETITE ZYCA DPA…Q ขนาดใหญ่

คำอธิบาย

DOS LITETITE ZYCA DPA…Q ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเกรอะ กรองไร้อากาศ และส่วนตกกะกอน ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ด้วยนวัตกรรมวัสดุใหม่ ที่สามารถทนการกัดกร่อนได้สูง และมีความแข็งแรงขึ้น

ส่วนประกอบถัง ถังบำบัดน้ำเสีย DOS LITETITE ZYCA DPA...Q ขนาดใหญ่ ขนาด ถังบำบัดน้ำเสีย DOS LITETITE ZYCA DPA...Q ขนาดใหญ่

ข้อมูลสินค้า

1. New Stronger Tank Stracture ตัวถังใหม่ที่แข็งแรงกว่า
2. Smooth Sueface to Reduce Dirt – Accumulation พื้นผิวเรียบกว่าไม่ขังความสกปรก
3. Higher Corrosive Resistance ทนการกัดกร่อนได้สูงขึ้น
4. More Strength Improvement ความแข็งแรงสูงขึ้น

ขั้นตอนการบำบัด ถังบำบัดน้ำเสีย DOS LITETITE ZYCA DPA...Q ขนาดใหญ่

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย DOS LITETITE ZYCA DPA…Q

• ส่วนเกรอะ SEPTIC CHAMBER
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการแยกกากหนัก และฝ้าเบาออกจากน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่ส่วนบำบัดอื่นต่อไป
• ส่วนกรองไร้อากาศ ANAEROBIC FILTER CHAMBER เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้อากาศ (ANAEROBIC BACTERIA) ซึ่งสามารถลดความสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกลางพลาสติก PALL RING ชนิดที่มีความเหมาะสมระหว่างพื้นผิว และช่องว่าง อีกทั้งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน
• ส่วนบำบัดชนิดเติมอากาศ FIXED FILM AERATION CHAMBER เป็นขบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ โดยอาศัยแบคทีเรียชนิดใช้อากาศ (ANAEROBIC BACTERIA) ซึ่งสามารถลดความสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบคทีเรียที่เกาะอยู่บนตัวกลางพลาสติก SQUARE RING ชนิดมีพื้นที่สูง (HIGH SURFACE MEDIA) สามารถลดความสกปรกจนถึงมาตรฐานที่ต้องการ และช่วยกำจัดกลิ่นของน้ำเสียก่อนเข้าสู่ส่วนแยกตะกอนต่อไป
• ส่วนตกตะกอน SETTLING ZONE
ส่วนตกตะกอนแบคทีเรีย ซึ่งจะเวียนตะกอนแบคทีเรียนี้ เพื่อนำกลับไปใช้ได้อีก ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งจากถังได้มาตรฐานตามที่ราชการกำหนด

คุณสมบัติพิเศษ

• รับประกันสินค้า 10 ปี มีคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน
• โครงสร้างถังขนาดใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ INNOVATION ZYCA TECHNOLOGY ทำให้เนื้อแกร่งขึ้น , Tensile มากขึ้น 40% , Flexural Strength มากขึ้น 30%
• ขาตั้งขนาดใหญ่ที่แข็งแรง ช่วยลดความเสียหายขณะขนย้าย การจัดระดับและการติดตั้งสะดวกยิ่งขึ้น

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

• มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 435-2548
• มาตรฐานการผลิต ISO 9001 V.2015
• มาตรฐานระดับสากลรายแรกในประเทศไทย