ถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์วัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS)

ลักษณะของถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์วัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS)

  • ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง มีความแข็งแรง และมีความทนทาน
  • ตัวถังผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.435-2548
  • เป็นถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ โดยจะมีตะแกรงดักและกรองเศษอาหาร โดยตะแกรงนี้

สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้

  • ถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์นี้สามารถแยกไขมันลอยตัวบนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะกับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม โรงอาหาร เป็นต้น

วิธีการดูแลรักษาถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์

        ควรมีการทำความสะอาดโดยนำเศษอาหารจากตะแกรงออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อลดการอุดตัน ทำให้น้ำระบายออกได้ง่าย และยังช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารด้วย

ชื่อรุ่น GPU-FB

[table id=4 /]

รับประกันถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ PURE 1 ปี

รับประกันอายุการใช้งานถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ PURE 20 ปี

คำอธิบาย

ลักษณะของถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์วัสดุไฟเบอร์กลาส (FIBERGLASS)

  • ตัวถังผลิตจากไฟเบอร์กลาสคุณภาพสูง มีความแข็งแรง และมีความทนทาน
  • ตัวถังผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก.435-2548
  • เป็นถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ โดยจะมีตะแกรงดักและกรองเศษอาหาร โดยตะแกรงนี้

สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้

  • ถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์นี้สามารถแยกไขมันลอยตัวบนผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เหมาะกับการใช้งานตามบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม โรงอาหาร เป็นต้น

 

วิธีการดูแลรักษาถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์

        ควรมีการทำความสะอาดโดยนำเศษอาหารจากตะแกรงออกมาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อลดการอุดตัน ทำให้น้ำระบายออกได้ง่าย และยังช่วยลดการเกิดกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารด้วย

ชื่อรุ่น GPU-FB

 

รับประกันถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ PURE 1 ปี

รับประกันอายุการใช้งานถังดักไขมันแบบติดใต้ซิงค์ PURE 20 ปี