ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบตั้งพื้นวัสดุโพลีเอทธีลีน (ทรงตั้ง) PURE รุ่น PO

ลักษณะของถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบตั้งพื้นวัสดุโพลีเอทธีลีน (ทรงตั้ง)

 • เป็นถังเก็บน้ำที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝนได้ดี
 • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีนได้ตามมาตรฐาน มอก.816-2538 และ มอก.1379-2551
 • ตัวถังสามารถรองรับแรงกระแทกได้และมีความยืดหยุ่นได้ดี
 • สามารถบรรจุน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ดี ไม่มีสารอันตรายที่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ

 • สามารถบรรจุได้ทั้งน้ำประปา น้ำฝน และน้ำบาดาลไม่ก่อให้เกิดสนิม
 • ถังเก็บน้ำตั้งพื้นที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีนในรุ่นลายแกรนิต จะสามารถกันตะไคร่น้ำ

ได้ดีกว่าถังเก็บน้ำตั้งพื้นรุ่นสีน้ำเงิน

 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE (สีฟ้า) 10 ปี
 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE (ลายแกรนิตสีทราย สีเทา สีแดง สีเขียว) 15 ปี
 • รับประกันอายุการใช้งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 20 ปี

[table id=8 /]

 

คำอธิบาย

ลักษณะของถังเก็บน้ำสำเร็จรูปแบบตั้งพื้นวัสดุโพลีเอทธีลีน (ทรงตั้ง)

 • เป็นถังเก็บน้ำที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน มีความแข็งแรง ทนแดด ทนฝนได้ดี
 • ตัวถังผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีนได้ตามมาตรฐาน มอก.816-2538 และ มอก.1379-2551
 • ตัวถังสามารถรองรับแรงกระแทกได้และมีความยืดหยุ่นได้ดี
 • สามารถบรรจุน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคได้ดี ไม่มีสารอันตรายที่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพ

 • สามารถบรรจุได้ทั้งน้ำประปา น้ำฝน และน้ำบาดาลไม่ก่อให้เกิดสนิม
 • ถังเก็บน้ำตั้งพื้นที่ผลิตจากวัสดุโพลีเอทธีลีนในรุ่นลายแกรนิต จะสามารถกันตะไคร่น้ำ

ได้ดีกว่าถังเก็บน้ำตั้งพื้นรุ่นสีน้ำเงิน

 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE (สีฟ้า) 10 ปี
 • รับประกันถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE (ลายแกรนิตสีทราย สีเทา สีแดง สีเขียว) 15 ปี
 • รับประกันอายุการใช้งานถังเก็บน้ำสำเร็จรูปPURE 20 ปี