วิธีการเลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่

วิธีการเลือกใช้ ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ควรเลือกใช้ขนาดไหนจึงจะเหมาะสม อันดับแรกให้ดูจากประเภทการใช้งาน ว่าเป็นโครงการแบบใด คือ มีคนพักอาศัย ก็จะใช้น้ำมากเพราะ ต้องกินอยู่หลับนอน รองลงมาคือ คนออฟฟิศ ทำงานเช้าไป-เย็นกลับ จะใช้งานเพียง 8-10 ชั่วโมงเท่านั้น และใช้น้ำน้อยกว่านี้คือ ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ปั๊มคนมาขับถ่ายหนัก-ถ่ายเบา แล้วขับรถเดินทางต่อจะใช้น้ำ คนละประมาณ 20-30 ลิตร / คน / วัน ต่อวันจะมีคนเข้ามาเยอะจึงเลือก ถังบำบัดแบบเติมอากาศขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนคนได้พอเพียง

ถังบำบัดน้ำเสีย 30000 ลิตร ราคา

ซึ่งถังบำบัดสำเร็จรูปในปัจจุบันจะมี 2 ประเภท ได้แก่ ถังบำบัดไร้อากาศและถังบำบัดเติมอากาศ โดยทั่วไป ที่ใช้ตามบ้านเรือน จะสามารถใช้เป็น ตัวถังบำบัดไร้อากาศได้ แต่ถ้าเกิดเป็นที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่มีคนใช้งานค่อนข้างเยอะ จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นถังบำบัดแบบเติมอากาศ จึงจะเหมาะสมกว่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ถังที่นำไปใช้กับ โครงการที่มีคนใช้งานเยอะ พักอาศัยมาก ค่อนข้าง จะเป็นถังไฟเบอร์กลาสขนาดใหญ่ จึงจะเหมาะสมกว่า

ถังบำบัดน้ำเสีย 20000 ลิตร

เลือกประเภทของการใช้งาน ให้มีความเหมาะสมกับหน่วยงาน คือ โครงการที่มี คนพักอาศัย จะใช้น้ำมาก ยกตัวอย่าง โรงแรม คอนโด มหาวิทยาลัย หลักการคำนวณเบื้องต้นคือ พักอาศัยคิดการใช้น้ำ ต่อคน ต่อวัน คือ 1 คน ใช้น้ำ 200 ลิตร ต่อคน ต่อวัน ถ้าคอนโด โรงแรมมี 79 ห้อง เอา 79 x 2 x200 = จึงเลือกใช้ถังบำบัดแคปซูล แบบเติมอากาศ 30,000-31,600 ลิตร

หากคำนวณถังบำบัดแบบ ออฟฟิศ คนมาทำงาน เช้าไปเย็นกลับ จะคำนวณแบบนี้คือ พนักงาน 30 คน x 50 ลิตร ต่อคน ต่อวัน = ขนาดถังประมาณ 1500-1600 ลิตร เลือกแบบเติมอากาศ ถ้าหากไม่ใช้อากาศ คูณ 1.50 เข้าไปอีกเผื่อขนาดถังให้ ใหญ่ขึ้นซักเล็กน้อย เพื่อจะได้บำบัดของเสียได้ดี = ประมาณ 2000-2400 ลิตร ตีคร่าวๆ คือ ถังบำบัดไม่เติมอากาศ 3000 ลิตร

เลือกถังบำบัดน้ำเสียแคปซูลขนาดใหญ่ โดยใช้กับโครงการ ปั๊มน้ำมัน แฟชั่นมอลล์ มินิมอลล์ คนมาเดินห้าง กินช้อป เข้าห้องน้ำ 3-5 ชม. ยกตัวอย่าง จำนวนคนเข้าห้าง ต่อวัน 2500 คน x 20 ลิตร เลือกขนาดถัง 50,000 ลิตร (septictank aeration fiberglass)

การเลือก ถังบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ดูจากอะไร?

 

ถังบำบัดไร้อากาศทรงแคปซูลขนาด 15000 ลิตรราคาถูก

ถังไฟเบอร์กลาสทรงนอน ด้วยมาตรฐานแล้ว สามารถขึ้นรูปสั่งผลิตได้หลายขนาด ตั้งแต่ความกว้างที่ 1 เมตร 1.30 เมตร 1.60 เมตร 2 เมตร และสามารถทำความยาวได้ ตามขนาดพื้นที่หน้างาน ต้องการตั้งแต่ ยาว 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร ไปจนถึงความยาว 12 เมตร จะใช้รถเทรเลอร์ในการขนส่ง และหน้างานจะต้องมีรถเครน ยกถังวางลงกับพื้น

 

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 15000 ลิตร

แต่ในกรณีที่ต้องการเพิ่มขนาดถัง เพื่อรองรับต่อผู้ใช้งานที่เพิ่มในอนาคต สามารถทำได้ ปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ก็ใช้ตามปกติของsizeถังนั้น เพื่อระบบมีความสมดุล ระบบบำบัดขนาดใหญ่ควรหมั่นดูแลรักษา โดยการจ้างรถเทศบาล มาดูดกากตะกอน 6 เดือนครั้ง แล้วเติมน้ำสะอาดกลับเข้าถังใหม่ทุกครั้ง ขั้นตอนการดูดของเสียออก ไม่ควรดูดจนน้ำเหลือครึ่งถัง แต่ควรดูดเพียง 25% ของน้ำในถังเท่านั้น

ยกตัวอย่าง การดูดของเสียกาก ตะกอนภายในถังบำบัด ขนาดถัง มีความกว้างและสูง 2 เมตร ลบท่อเข้าออก 25 cm. เหลือประมาณ 1.75 เมตร ระดับน้ำในถังปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 1.75 เมตร วัดจากก้นถัง ถึงระดับท่อเข้า ทีนี้เราให้เทศบาลมาดูดออกประมาณ 30 cm. พร้อมกับเติมน้ำใหม่เข้าไปในระหว่างที่เรากำลังดูดด้วยจะยิ่งดี เพื่อเป็นการรักษาระดับน้ำ ให้ไม่ลงมากกว่าระยะที่แจ้งไปเบื้องต้น

เพราะหากเราให้รถมาดูดส้วมแล้วดูดจนน้ำเหลือ ครึ่งถัง เกือบหมดถัง ถังอาจจะยุบตัว แตกเสียหายก็ได้เพราะ ถูกดินรอบๆ ข้างบีบอัด ถังยุบจากน้ำหนักคอนกรีตด้านบนที่กดลงมาเพราะ ภายในถังช่วงครึ่งบน ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อช่วยต้านแรงดันจากดิน ที่บีบอัดเข้ามาในถังเพราะ ภายในถังเมื่อน้ำถูกดูดออก ในถังจะเป็นถังเปล่ามีแต่อากาศเท่านั้น

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสทรงแคปซูลขนาด 15,000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

2. “ถังบำบัดขนาดเล็กสามารถบำบัดได้เหมือนถังบำบัดขนาดใหญ่ ไม่มีความจำเป็นใดที่จะซื้อถังใหญ่มาในเมื่อก็ซื้อถังเล็กแล้วแบ่งหลายๆใบก็ได้”

ความเข้าใจนี้ถูกครึ่งหนึ่ง และไม่ถูกครึ่งหนึ่ง คือ ถังบำบัดขนาดเล็ก สามารถบำบัด เหมือนถังบำบัดขนาดใหญ่ ได้ก็ต่อเมื่อเป็น การบำบัดจากห้องน้ำห้องส้วม แต่บางกรณีจะไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้ ในกรณีที่เป็นสถานที่มีคนใช้ห้องน้ำเยอะ หรือสถานที่ที่ค่อนข้างเข้มงวด

เพราะน้ำเสียจากจำนวนคนใช้งานเยอะ จะไหลมาเร็วและมีปริมาณของเสียมาก คือช่วงเช้าก่อนเข้างาน และช่วงพักเที่ยง คนกินข้าวและขับถ่าย ถังขนาดใหญ่ใบเดียว จะเก็บกากของเสีย และย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุ ได้ดีกว่าถังขนาดเล็กนั่นเอง

ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 10000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

ก่อนอื่นต้องแจ้งให้ทราบว่าโดยทั่วไปถังบำบัดเติมอากาศแบบมาตรฐานทั่วไปจะสามารถบำบัดน้ำเสียให้BODเหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก็ต่อเมื่อค่า BOD เข้าอยู่ที่ 250 มิลลิกรัม/ลิตร แต่บางหน้างานที่มีค่า BOD เข้าเกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด เพราะอาจเป็นค่าน้ำเสียที่เกิดจากการบำบัดพวกน้ำไขมัน ที่มาจากสายกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น

ถังบำบัดน้ำเสีย แคปซูล pure ps-15fb

รวมถึงสถานที่ที่ต้องเคร่งค่าน้ำเสีย ซึงจะพบได้กับโรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนจากการกระบวนการผลิตระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เป็นต้น ฉะนั้นถังบำบัดขนาดเล็กจำพวกทรงกลมจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาได้

 

ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 20000 ลิตรราคาถูก

 

ทาง PURE เอง มีจำหน่ายถังที่เป็นถังบำบัดขนาดใหญ่โดยเริ่มต้นอยู่ที่ขนาด 10,000 – 70,000 ลิตร โดยราคาของตัวถังบำบัดเติมอากาศขนาด 10,000 ลิตร จะราคาอยู่ที่ 115,000 บาทก่อนvat โดยจะมีเครื่องเติมอากาศแถมให้ไปในเซ็ทนี้เรียบร้อยแล้ว แต่ตัวนี้จะรองรับที่ BOD เข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร

ถึงจะสามารถบำบัดออกได้ 20 มิลลิกรัม/ลิตร แม้ว่าราคาจะดูสูงแต่ถ้าเมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำที่ออกมาด้วยนั้น และถ้าคุณยิ่งติดตั้งที่หน้างานเป็นห้องน้ำจากอพาร์ทเมนท์ โรงงานแล้วนั้นตัวถังแบบเติมอากาศจะสามารถลดปัญหาเรื่องกลิ่นอีกด้วยค่ะ

ถังแซท ไม่เติมอากาศ pure 10000 ลิตร ราคา

ซึ่งตรงเรื่องนี้มีผู้ใช้งานจำนวนมากยังขาดความเข้าใจ คิดว่าเพื่อต้องการประหยัดงบประมาณ จึงเลือกใช้ถังบำบัดแบบไม่เติมอากาศแทน เข้าใจว่าผลการบำบัดไม่ต่างกัน แต่เมื่อเจอจำนวนผู้ใช้งานห้องน้ำเยอะๆก็เกิดปัญหาขึ้น เช่น ห้องน้ำมีกลิ่นเหม็น ถังบำบัดเต็มเร็ว หรือค่าน้ำออกมาไม่ผ่าน เป็นต้น

ถังบำบัดน้ำเสีย 10000 ลิตร แคปซูล ps-10fb

ถ้าได้มีการเลือกใช้ถังบำน้ำเสียที่มีความเหมาะสมกับหน้างาน และกับจำนวนคนใช้งาน ปัญหาเหล่านี้อาจจะไม่เกิดขึ้นได้ค่ะ

สามารถสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใช้ถังบำบัดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 063-3649988 ค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

บทความอื่นๆ