Sale!

ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ทรงแคปซูล รุ่น BS-4FB

45,000.00฿ 44,000.00฿

ขนาดความกว้าง 1.60 m. ขนาดความยาว 2.00 m. ขนาดปากถัง กว้าง 48 cm ความหนาถังประมาณ 6-8 mm ความกว้างของถัง(Flxible Width) สั่งผลิตได้คือ กว้าง 1.00 มตร 1.20 เมตร ความยาวของถัง(Flxible Length) สั่งผลิตได้คือ ยาว 3 เมตร / ยาว 4 เมตร / 5 เมตร ใช้ระยะเวลาในการผลิต(Production Procession Timing) 7-10 วัน

คำอธิบาย

ระบบการทำงาน ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ทรงแคปซูล รุ่น BS-4FB เป็นระบบไร้อากาศ รับกากตะกอนของเสีย จากน้ำขับถ่าย น้ำอาบ ใช้วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ผลิตขึ้นมาเพื่อ รองรับการบำบัดน้ำเสีย แบบสำเร็จรูป มีระบบเกรอะแยกกาก และระบบตกตะกอน เป็นทรงแคปซูล สามารถช่วยย่อยสลายของเสีย อินทรีย์วัตถุ สิ่งปฏิกูล นำมาใช้งานกับ บ้านพักอาศัย สำนักงาน อุปกรณ์ที่อยู่ในเซตนี้คือ ฝาปิด ข้อต่ออ่อน หัวเชื้อจุลินทรีย์ มีเดีย 

septictank fiberglass 4000 liter

สเปค ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ไร้อากาศ ทรงแคปซูล รุ่น BS-4FB

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส 4000 ลิตร ราคา

 1. ขนาดความกว้าง 1.60 m.
 2. ขนาดความยาว 2.00 m.
 3. ขนาดปากถัง กว้าง 48 cm
 4. ความหนาถังประมาณ 6-8 mm
 5. ความกว้างของถัง(Flxible Width) สั่งผลิตได้คือ กว้าง 1.00 มตร  1.20 เมตร
 6. ความยาวของถัง(Flxible Length) สั่งผลิตได้คือ ยาว 3 เมตร / ยาว 4 เมตร / 5 เมตร
 7. ใช้ระยะเวลาในการผลิต(Production Procession Timing) 7-10 วัน
 8. สินค้าจัดส่งทั่วประเทศ (delivery) อุปกรณ์ครบชุด ข้อต่ออ่อน สายรัด ลวดสลิง ฝาปิด มีเดีย หัวเชื้อจุลินทรีย์
 9. ฝ่ายขายคอยดูแลบริการ(Team Service) มีคู่มือวิธีการติดตั้งระบบให้ลูกค้า
 10. มีวิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) ให้คำปรึกษา หากลูกค้าสงสัย
 11. ตรวจสอบ จำนวนคนใช้งานจริง ทุกครั้ง (Check the number of users) ก่อนสั่งซื้อ เพราะหากขนาดถังเล็กเกินไป ส้วมจะเต็มเร็ว ต้องดูดบ่อยครั้ง
 12. ตรวจสอบพื้นที่ ทางเข้าหน้างาน รถเข้าไปส่งใกล้บริเวณปากหลุมได้หรือไม่
 13. ผู้สั่งซื้อ ควรมีวิศวกรโครงการดูแล (Project Engineer) ที่มีประสบการณ์ในการติดตั้ง ตอกเข็ม เทฐานราก ทราบลักษณะพื้นดินที่จะลงถังเป็นอย่างดี

 

การทำงาน ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ชนิดไร้อากาศ ไฟเบอร์กลาส

ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ทรงแคปซูล รุ่น BS-4FB

ตัวถังเป็น รูปแคปซูล (Capsule Shape) การบำบัดได้ 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก น้ำเสียไหลเข้ามาท่อเข้าของ ถังแซท ช่องที่ 1 (Process Septic) เป็นระบบ เกรอะ  เพื่อให้มีการแยกอินทรีย์วัตถุหนักก่อน และตะกอนหนัก จะจมลงสู่ก้นถัง ตะกอนเบาจะไหล ไปยังการทำงานส่วนถัดไป

septic tank fiberglass anaerobic 4000 liter

ช่องที่ 2 (2 Process Septic) ตกตะกอนเบา น้ำเสียไหลมาสัมผัสกับอุปกรณ์ ลูกมีเดีย ทำให้เกิดการบำบัด จากเชื้อจุลินทรีย์ ทำหน้าที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ กากตะกอน ซึ่งหัวเชื้อจะอาศัยในลูกมีเดีย

ถังบำบัดน้ำเสีย 4000 ลิตร ราคา

น้ำเสียมาตรฐาน ก่อนบำบัดจะอยู่ที่ประมาณ bod 250 มิลลิกรัม ต่อลิตร ต่อวัน ค่านี้ไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำที่เข้ามาในระบบ bod 250 คือค่ามาตรฐานทั่วไป ในรายการคำนวณ ที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น

หลังผ่านการบำบัดแล้ว ค่า bod 50 มิลลิกรัม ต่อลิตร ต่อวัน(ตามเอกสารรายการคำนวณวิศวกรสิ่งแวดล้อม) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ***ค่านี้จะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับ ประเภทน้ำเสีย จำนวนผู้ใช้งาน การล้างห้องน้ำ ว่าเหมาะสมกับถังหรือไม่***

ควรศึกษาว่า โครงการที่นำถังไปใช้งาน เหมาะสมที่จะใช้ร ะบบบำบัดประเภทได้ คือ แบบเติมอากาศ(Aeration Tank) หรือ แบบไร้อากาศ (Anaerobic Tank) เพราะน้ำเสียที่ถูกปล่อยออก จะมีผลต่อกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการขออนุญาตงานก่อสร้าง

 

คุณสมบัติของ ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส baiboon 4000 ลิตร ทรงแคปซูล

septic anaerobic tank fiberglass 4000 liter

 1. ผลิตมาจากวัสดุ ไฟเบอร์กลาส มีได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.435-2548 
 2. วัสดุไฟเบอร์กลาส ผลิตโดยการพันไขว้เพื่อให้เกิดความหนา ทำให้แข็งแรง ทนทาน 
 3. สามารถรับแรงดันดินจากการติดตั้งที่ถูกต้องได้
 4. ออกแบบมาให้เป็นทรงแคปซูล ประหยัดพื้นที่ในการใช้สอย
 5. สามารถบำบัดน้ำเสียจากการขับถ่าย การอาบน้ำได้
 6. ก่อนเปิดระบบใช้งานจริง 5 วัน สามารถใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเพาะเชื้อได้เลย
 7. มีวิศวกรสิ่งแวดล้อมเซ็นรายการคำนวณให้

อุปกรณ์ที่แถมมากับถังบำบัดน้ำเสีย

septic tank 4000 liter fiberglass

 1. ข้อต่ออ่อน / สายรัด/ สามารถยืดหยุ่นกับท่อ PVC ได้ดี
 2. มีเดีย เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับ จุลินทรีย์เกาะอาศัย อยู่ในตัวถัง  มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
 3. ลวดสลิง สำหรับรัดถัง ไม่ให้ถังเคลื่อนหลุดออกจากฐานราก เวลาติดตั้งเติมน้ำและกลบทราย
 4. เชื้อจุลินทรีย์ สามารถทำงานร่วมกับมีเดียได้ เพื่อย่อยสลายของเสียในถัง
 5. ฝาปิด ABS เพื่อกันสิ่งแปลกปลอมตกลงในถัง
 6. ฝาปิด เหล็กหล่อ ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มได้ สำหรับรับน้ำหนักของ รถยนต์ วิ่งผ่าน
 7. ฝาปิด เหล็กหล่อแบบเฮฟวี่ดิวตี้ ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มได้ รถมีน้ำหนักมาก รถหกล้อ รถสิบล้อ รถเทรเลอร์

ถังบำบัดน้ำเสีย baiboon 4000 ลิตร ไร้อากาศ ทรงแคปซูล รุ่น BS-4FB ใช้งานได้กี่คน?

septic anaerobic tank fiberglass capsule 4000 liter

 • สำหรับ บ้านพักอาศัย สูตรคำนวณ 4000 ลิตร หาร 1.5 หาร 200 ลิตร
 • สำหรับ ออฟฟิศ สูตรคำนวณ 4000 ลิตร หาร 1.5 หาร 50 ลิตร
 • สำหรับ โรงเรียน สูตรคำนวณ 4000 ลิตร หาร 1.5 หาร 45 ลิตร
 • สำหรับ ปั๊มน้ำมัน สูตรคำนวณ 4000 ลิตร หาร 1.5 หาร 30 ลิตร

 

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสแบบไร้อากาศ ดีอย่างไร?

septic baiboon fiberglass 4000 liter

 1. รับประกันตัวถัง 2 ปี
 2. ให้คำแนะนำโดยฝ่ายขายที่มีประสบการณ์
 3. มีช่างเทคนิคคอยแก้ไขปัญหา
 4. ผลิตสินค้าได้เร็ว ทันเวลาส่งมอบลูกค้า
 5. จัดส่งทั่วประเทศ
 6. มีฝ่าย QCสินค้า ก่อนสินค้าถูกจัดส่งไปถึงมือลูกค้า

 

สรุปวิธีเลือก ถังบำบัดน้ำเสีย 4000 ลิตร

septic tank fiberglass 4000 liter

ศึกษาการใช้งาน ว่าเป็นแบบใด เช่น บ้านอาศัย คอนโด หรือ โรงงาน เพราะ วิธีคำนวณ การใช้น้ำ แต่ละประเภท จะคำนวณแตกต่างกัน ถัดมา คือ ดูจำนวนคนใช้งาน และอาจเทียบกับ บิลค่าน้ำรายเดือน เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง แล้วนำมาคูณ 1.50 (เผื่อระยะเวลาการบบำบัด กรณีที่เลือกถังแบบไร้อากาศ) จะได้ปริมาตรความจุถังเบื้องต้น 

ยกตัวอย่าง บ้านอาศัย อยู่เต็มที่ไม่เกิน 13 คน จำนวนคน 13 คน x /200 ลิตร (ใช้น้ำต่อ 1 คน) = 4000 x 1.50 จะได้ขนาดถังที่ต้องการ = 4000 ลิตร เสร็จแล้ววัดพื้นที่ สำหรับติดตั้งถัง ว่าช่างรับเหมาสามารถ เข้าทำงานได้สะดวกหรือไม่