ออกแบบระบบ ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา สำหรับใช้ในการเกษตร

ถังเก็บน้ำ 1000 ลิตร

แนะนำการออกแบบระบบ ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา สำหรับใช้ในการเกษตร ปั๊มน้ำมัน โรงเรียน เพราะสามารถ เก็บน้ำได้มาก หากใช้ในโรงงานก็สามารถรับจำนวนคนใช้ได้ 60 คน การคำนวณปริมาตรถัง สำคัญมากในการสำรองน้ำให้เพียงพอ ต่อการใช้งาน เพราะบางพื้นที่อยู่บนเขา น้ำไม่ค่อยไหล เพื่อทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเติบโตได้อย่างดี และคนที่อยู่ในออฟฟฟิศ โรงงานมีน้ำใช้อย่างพอเพียง

ถังน้ำดี 3000 ลิตร

กลับมาในเรื่องของ การสำรองน้ำ เพื่อให้สวนของเรา ไม่แล้งเมื่อเข้าสู่เดือน เมษา-พฤษภาคม หน้าร้อนทำให้พื้นที่เพาะปลูกแห้งแล้ง หากมี แท้งค์น้ำที่ขนาดใหญ่พอ กับสวนของเรา ก็จะทำให้พืชผลทางการเกษตร มีคุณภาพมาก และผ่านผลกระทบจาก ฤดูร้อนไปได้ไม่ยากเกินไป ซึ่งถ้าคุณสนใจการออกแบบ ระบบน้ำสำการเกษตร อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสวนของคุณ

 

ถังเก็บน้ำ5000ลิตร

 

ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา ให้ประโยชน์อย่างไร

ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา

การออกแบบระบบน้ำ คือ การวางแบบแผน ของการวางท่อ ให้น้ำเพื่อให้พืชผลทางการเกษตร ได้รับน้ำอย่างทั่วถึง เพื่อหวังผลให้พืชผลทางการเกษตร ออกมาตรงตามเป้าหมาย และมีความสมบูรณ์มากที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการคำนวณ ทั้งเรื่องของขนาด ท่อความยาว การใช้เครื่องสูบน้ำ ซึ่งถังบรรจุน้ำ ขนาด 3Q มีทั้งแบบ วัสดุ Fiberglass และ วัสดุ PE ซึ่งจะนิยมใช้อย่างมาก เพราะราคาถูก มีของพร้อมส่งได้เลยทันที

แต่หากเลือกวัสดุ ไฟเบอร์กลาส จำเป็นต้องสั่งผลิต 7-10 วันเป็นอย่างเร็วสุด เพราะด้วยขบวนการผลิต ของ ไฟเบอร์เรซิ่น ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดของพื้น ที่หน้างานได้อย่างเหมาะสม ด้วยความยืดหยุ่นนี้ ทำให้ แท้งค์น้ำ ไฟเบอร์กลาส มีราคาสูงกว่า แท้งค์พีอี

โครงการที่นิยมใช้ถังไฟเบอร์กลาส มักจะเป็นหน่วยงานประเภท โรงงานอุตาหกรรม โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน เพราะสามารถรองรับปริมาณความจุน้ำได้ ตั้งแต่ 10,000 ลิตร 20,000 ลิตร ไปจนถึงขนาด 100,000 ลิตร

แท้งค์น้ำ ไฟเบอร์กลาส 6000 ลิตร ราคา

การใช้สปริงเกอร์ การออกแบบให้ท่อสามารถต่อไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่การเกษตรได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้เกิดความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถให้น้ำได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือการให้น้ำมีความตรงเวลามากขึ้น ส่วนการออกแบบนั้นจะมีทั้งรูปแบบหลักที่นิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและการออกแบบด้วยตัวเกษตรกรเอง เพราะการออกแบบระบบน้ำจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละแห่ง และความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างกันออกไป

ถังเก็บน้ำ กันตะไคร่ pure 3000 ลิตร

ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา ในพื้นที่การเกษตร

ถ้าคุณกำลังมองหารูปแบบการวางระบบน้ำที่เหมาะสม สำหรับการใช้ในงานด้านเกษตรกรรม เพื่อทำให้พื้นที่สวนมีความสะดวกต่อการใช้น้ำ ทำให้พืชผลภายในสวน ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสม ขอแนะนำการออกแบบระบบน้ำดังต่อไปนี้

ถังเก็บน้ำ2500ลิตร

1.หลักการวางระบบน้ำ

การวางระบบน้ำจะมีหลักการสำคัญ คือ การวางท่อเมน ที่ถือว่าเป็นตัวหลักของการต่อตรง จากมอเตอร์ปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ มาสู่พืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ จึงต้องมีการเลือกท่อ ที่จะช่วยทำให้น้ำไหลเวียนได้ดี และใช้กับปั๊มน้ำได้อย่างเหมาะสม ควรเลือกเป็นท่อเมนประมาณ 1 นิ้วต่อเครื่องปั๊มน้ำที่มีขนาด 1 แรงม้า

ถังเก็บน้ำ pure 800 ลิตร ราคา

ดังนั้นถ้าเครื่องปั๊มน้ำที่คุณใช้อยู่มีขนาด 2-3 แรงม้า ควรเลือกใช้ท่อทางออก ที่ต่อกับตัวปั๊มโดยตรงขนาด 2 นิ้ว เพื่อทำให้แรงดันพาน้ำไปสู่จุดที่ต้องการได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ควรติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อการลดแรงกระแทก และป้องกันไม่ให้จุดเชื่อมต่อต่าง ๆ หลุดออกมาง่ายจนเกินไป

โดยปั๊มน้ำที่มีแรงขนาด 2 แรงม้า จะจ่ายน้ำภายในท่อ 1 นิ้วไปได้ไกลถึง 40 เมตร ส่วนแรงดันจะลดลงไปเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ควรใช้ท่อเมนเป็น PVC หรือท่อเหล็ก ส่วนท่อที่เชื่อมต่อไปจุดอื่น ๆ ให้ใช้เป็นท่อแบบ PE ที่มีขนาดเล็กลง

2.การคำนวณขนาดท่อ

การคำนวณเพื่อวางระบบน้ำ จะนำพื้นที่มาวางแผนทำท่อ พร้อมสร้างระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั้น จะต้องใช้พื้นที่ของแปลงเกษตรที่คุณมีอยู่ พร้อมการนำแรงดันมอเตอร์ปั๊มน้ำ ของเครื่องสูบน้ำและแท้งค์น้ำ รวมไปถึงระยะทางของการจ่ายน้ำ แม้แต่การใช้งานหัวสปริงเกอร์ ก็ต้องมาคำนวณทั้งหมด

ถังเก็บน้ำ pure กันตะไคร่ 5000 ลิตร ราคา

เพื่อการหาขนาดของท่อและการเลือกเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเข้ากัน ซึ่งสูตรคำนวณนั้น อาจจะต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้คำนวณให้ เพราะเป็นสูตรที่มีความซับซ้อนพอสมควร

3.ระยะของการวางท่อน้ำ

ถังเก็บน้ำ pure 2000 ลิตร ราคา

ถ้ามีการเดินท่อเมน แบบเส้นเดียวและด้านหนึ่งเป็นปลายปิด ควรใช้ท่อน้ำขนาด 1 นิ้ว และความยาวต้องไม่เกินไปกว่า 80 เมตร หรือถ้าใช้เป็นท่อขนาด 2 นิ้ว ความยาวของท่อจะต้องไม่เกินไปกว่า 150 เมตร และถ้าใช้เป็นท่อขนาด 3 นิ้ว ความยาวก็ไม่ควรจะต้องเกินไปกว่า 300 เมตร

ที่สำคัญคือไม่ควรใช้ท่อที่มีความยาวมากไปกว่านี้ เพราะอาจจะทำให้การทำงานของปั๊มน้ำ เกิดความเสียหายได้ง่าย และท่อส่วนต้นจะยิ่งเสียหายหนัก เนื่องมาจากปั๊มน้ำปล่อยแรงดันออกไปมากพอสมควร

4.อุปกรณ์ที่ใช้

แท้งค์น้ำ pure ไฟเบอร์กลาส 30000 ลิตร

สำหรับอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการวางระบบน้ำ คือ อุปกรณ์ที่จะช่วยลดแรงกระแทกภายในท่อน้ำ เพราะภายในท่อจะมีกำลังอัดที่ค่อนข้างสูงและการส่งน้ำไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้จุดเชื่อมต่อมีปัญหา ชำรุดหรือรั่วซึมง่าย และทำให้ต้องเกิดการซ่อมแซมบ่อยครั้ง ที่สำคัญคือถ้าปั๊มน้ำทำงานหนักเกินไปหรือเกิดภาระโหลดในช่วงสตาร์ทสูง ก็อาจทำให้เสียหายได้อย่างง่ายดายอีกด้วย ดังนั้นจึงควรมี Pressure Relief valve, Air lnlet-relief valve, Air chamber และ surge suppressor เป็นต้น ที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์นิรภัยที่ช่วยลดแรงดันภายในท่อได้ดีเลยทีเดียว

ประเภทของท่อที่ใช้ในการวางระบบน้ำการเกษตร

ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ราคา

วัสดุของ ถังเก็บน้ำ 3000 ลิตร ส่วนใหญ่ทำมาจาก พีอี แต่สำหรับประเภทของท่อที่ใช้ในการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร จะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ดังนั้นคุณจึงควรที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมมากที่สุด โดยท่อที่ได้รับความนิยมในการใช้กับระบบน้ำการเกษตรจะมีดังต่อไปนี้

1.ท่อประปาเหล็ก

ท่อประปาแบบเหล็กอาบสังกะสีจะผลิตมาที่ขนาด 6 เมตร เป็นท่อเหล็กกล้าที่จะให้การใช้งานแข็งแรงทนทาน ไม่เสียหายง่ายแม้แต่ได้รับแรงกระแทก ทั้งยังทนทานต่ออุณหภูมิของน้ำที่สูงอีกด้วย แต่ราคาของท่อจะค่อนข้างสูง

แท้งค์น้ำ pure 3000 ลิตร

2.ท่อ PVC

ท่อแบบ PVC จะได้รับความนิยมอย่างมาก โดยจะทำออกมาที่ความยาวประมาณ 4 เมตร แต่ทั้งนี้จะมีท่อ PVC ที่ถูกแตกยอดออกเป็นหลายประเภท ซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 3 เมตร จนถึง 6 เมตร พร้อมการทำสีสันที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักเบา ราคาไม่แพงและดัดหรือทำรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดสนิม แต่จะมีความทนทานในเรื่องของแรงกระแทกที่มีต่ำและไม่ค่อยทนต่อแรงดันน้ำ

3.ท่อ PE

ท่อแบบ PE หรือพลาสติกโพลีเอทิลีน ในรูปแบบของท่อความหนาแน่นสูง ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นท่อระบบน้ำได้ดี เพราะมีความแข็งแรงทนทานและค่อนข้างยืดหยุ่น มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย แข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ดีกว่าท่อแบบ PVC ถูกผลิตออกมาโดยไม่มีสารพิษใด ๆ และยังทนทานต่อสารเคมีอีกด้วย

ถังเก็บน้ำ 10000 ลิตร pure po-10000 ราคา

ถ้าคุณต้องการออกแบบระบบน้ำ สำหรับใช้ในการเกษตร คุณสามารถศึกษาวิธีการออกแบบได้ จากภายในบทความนี้และเลือกใช้ท่อน้ำที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมต่องบประมาณของคุณ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยลดแรงกระแทกของแรงดันน้ำภายในท่อ เพื่อทำให้คุณสามารถใช้งานท่อน้ำ และระบบน้ำที่วางไว้ได้อย่างยาวนาน ไม่เสียหายง่าย และไม่ต้องซ่อมให้เปลืองงบอีกด้วย

บทความอื่นๆ