จุลินทรีย์มีความสำคัญในการกำจัดน้ำเสียอย่างไร

หัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์มีความสำคัญในการกำจัดน้ำเสียอย่างไร ซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง เพราะจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย มันจะมีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่มีทางเห็น มักอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความชื้นสูง หัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้กับถังบำบัดน้ำเสีย จะเกาะอาศัยอยู่ในลูกตะกร้อมีเดีย วิธีใช้ที่ถูกต้องควรเติมหัวเชื้อก่อนเดินระบบน้ำเสีย ประมาณ 5-7วัน เพื่อให้เชื้อใช้เวลาในการเพาะตัว

 

หัวเชื้อจุลินทรีย์

 

สภาวะแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของสภาพแวดล้อมและอาหาร ดังนี้

ถังบำบัดน้ำเสีย 1000 ลิตร

จุลินทรีย์มีความสำคัญในการกำจัดน้ำเสียอย่างไร

  1. ความเป็นกรด-ด่าง (ph) : แบคทีเรียบางชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกลาง หรือบางชนิดจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรด แต่ค่า ph ที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียจะมีค่าอยู่ที่ 5-9 และที่เหมาะที่สุดอยู่ที่ 6.8-7.2 ที่ใช้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก

  1. อุณหภูมิ (Temperature) : อุณหภูมิมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแบคทีเรียจะเจริญเติบโตได้ดีตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งที่จุลินทรีย์ชนิดนั้นต้องการ และจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปจนแบคทีเรียทนไม่ได้ก็จะตายไป

ถังบำบัดน้ำเสียรวม

  1. ออกซิเจน (Oxygen) : แบคทีเรียจะมีการแบ่งตามความต้องการออกซิเจนอยู่ 2 กลุ่มได้แก่ แบคทีเรียชนิดที่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตจะจัดอยู่ในกลุ่ม Aerobic bacteria และแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตจัดอยู่ในกลุ่ม Anaerobic bacteria ดังนั้นถ้ามีการควบคุมสภาพแวดล้อมน้ำเสียให้อยู่ในสภาวะไร้อากาศ แบคทีเรียกลุ่ม Aerobic bacteriaก็จะตายหมด ส่วนแบคทีเรียกลุ่ม Anaerobic bacteria จะเจริญเติบโตได้ดี

ถังดักไขมัน

  1. อาหาร (Food) : อาหารของแบคทีเรียแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคืออาหารเพื่อใช้เป็นพลังงานและใช้สร้างเซลล์ใหม่ ได้แก่ สารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยคาร์บอน อาหารอีกชนิดเรียกว่าอาหารเสริม (Nutrients) มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของแบคทีเรีย ได้แก่ สารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ซึ่งมีความจำเป็นต่อจุลินทรีย์ในน้ำเสีย หากขาดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสกระบวนการบำบัดน้ำเสียในการบำบัดสิ่งสกปรก คือ สารอินทรีย์ (BOD) ก็จะเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการเติมสารทั้ง 2 ชนิดนี้ลงในน้ำเสียเพื่อให้การบำบัดเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

ถังบำบัดน้ำเสียในบ้าน

  1. อัตราการเติบโตของแบคทีเรีย : ถ้าหากมีสภาพแวดล้อมต่างๆที่เหมาะสม อัตราการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารเท่านั้น คือ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียมีการแปรผันโดยตรงกับปริมาณอาหาร อาจวัดได้โดยการหาปริมาณหรือจำนวนแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหากเลี้ยงแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือน้ำเสีย สามารถแบ่งช่วงการเติบโตได้ดังนี้

รับออกแบบถังบำบัดน้ำเสีย

  • ระยะแรก เป็นระยะที่แบคทีเรียมีการปรับตัวและรับสารอาหาร เพื่อสร้างเป็นส่วนประกอบต่างๆของเซลล์จึงยังมีการเจริญเติบโตที่ต่ำ

 

  • เมื่อแบคทีเรียมีการปรับตัวที่ดีและมีการสะสมอาหาร ก็จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็ว จะมีการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด

 

  • จากนั้นสารอาหารต่างๆในน้ำเสียหรืออาหารเลี้ยงเชื้อเริ่มน้อยลง พวกของเสียแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงนี้แบคทีเรียบางส่วนจะเจริญเติบโตต่อไปได้แต่ก็มีบางส่วนที่ตายลง ก็ทำให้ปริมาณแบคทีเรียโดยรวมค่อนข้างคงที่ คือ มีอัตราการเจริญเติบโตเกือบเป็นศูนย์

 

  • หลังจากนั้นจะพบว่าอาหารยิ่งน้อยลงไปอีก อัตราการตายจะเท่ากับอัตราการเจริญเติบโตปริมาณแบคทีเรียในช่วงนี้ก็จะคงที่และมีแนวโน้มที่จะลดลง

 

  • เป็นระยะที่อาหารเหลือน้อยจนเกือบหมดมีการตายเพิ่มมากขึ้น ที่ดำรงชีวิตอยู่ได้จำเป็นต้องใช้สารอาหารที่สะสมภายในเซลล์เพื่อให้มีชีวิตต่อไปอีก

 

จุลินทรีย์ PURE SEED ราคาถูก

 

ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้จุลินทรีย์ประเภทแบคทีเรียมีการเติบโตและอยู่รอด เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพโดยไม่ใช้สารเคมีเข้ามาบำบัด ทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุลินทรีย์ PURE SEED สามารถโทรสอบถามได้ที่ 063-3649988 หรือ ID line : 0633649988

บทความอื่นๆ