ประเภทของถังเก็บน้ำ

ถังเก็บน้ำราคาย่อมเยาว์

มาดูกันค่ะว่าประเภทของถังเก็บน้ำมีชนิดไหนอะไรบ้าง ถังเก็บน้ำจัดว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่แทบจะทุกบ้านต้องมี ปัจจุบันบริษัทจึงมีการผลิตถังเก็บน้ำสำเร็จรูป PURE  เพื่อใช้ในการสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อเกิดปัญหาน้ำประปาขัดข้องหรือน้ำไม่ไหล ซึ่งถังเก็บน้ำนี้ได้มีการผลิตออกมาหลายขนาด อีกทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิตได้มีความคงทนและปลอดภัยสำหรับการบรรจุน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค

ถังเก็บน้ำ 6000 ลิตร

เจ้าของบ้านควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนตัดสินใจในการเลือกซื้อถัง เก็บน้ำ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งานภายในบ้านของท่านเอง เรามาดูกันคะว่าถังเก็บน้ำนั้นมีกี่ประเภท มีกี่แบบอะไรบ้าง

ประเภทของถังเก็บน้ำ

 

ถังเก็บน้ำสเตนเลส ตราเพชร

ถังเก็บน้ำสแตนเลส เป็นวัสดุที่ทึบแสง มีความทนทาน ทำความสะอาดได้ง่าย อย่างน้อยควรทำความสะอาดปีละ 1 ครั้ง แต่ข้อควรระวังในการใช้ถังเก็บน้ำสแตนเลส คือ อาจเกิดสนิมได้ง่าย จึงไม่เหมาะกับการใช้น้ำกร่อยหรือน้ำบาดาล และเมื่อเกิดแรงกระแทกที่ตัวถังอาจทำให้ถังบุบได้

 

  •  ถังเก็บน้ำโพลีเอทธีลีน

 

ถังเก็บน้ำขนาด 3000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

เป็นวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง ทนแดด (UV PROTECTION) ตัวถังมีความยืดหยุ่น รับแรงกระแทกได้ดีกว่าตัวถังสแตนเลสและถังไฟเบอร์กลาส

ประเภทของถังเก็บน้ำ

วัสดุที่ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ -อุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ก่อให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่เกิดสนิม ไม่แตกหักง่าย บรรจุได้ทั้งน้ำประปาและน้ำฝน ไม่ก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ

 

  • ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส

 

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 15,000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทำให้ตัวถังแข็งแรง ทนทาน ปลอดภัยในการบรรจุน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่ผุ ไม่เป็นสนิม สามารถรับแรงดันน้ำภายในถังและแรงดันจากใต้ดิน

ทนต่อความร้อนและแสงแดด วัสดุที่ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

 

การเลือกซื้อถังเก็บน้ำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน

ถังเก็บน้ำบนดินขนาด 2000 ลิตรราคาย่อมเยาว์

 

ถังเก็บน้ำสำเร็จรูปจัดว่าเป็นของสำคัญที่ต้องมีไว้ทุกบ้าน เพื่อใช้ในการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำประปาไม่ไหล

เรามาดูกันว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างที่นำเสนอสำหรับใช้ในการเลือกถังเก็บน้ำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือกับบ้านพักอาศัย

โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

ถังเก็บน้ำราคาถูก

การเลือกซื้อถังเก็บน้ำสำเร็จรูปควรเลือกขนาดที่มีความเหมาะสมกับการใช้งาน โดยดูจากจำนวนสมาชิกภายในบ้านว่ามีจำนวนกี่คน และดูว่ามีการใช้น้ำของสมาชิกในบ้านมากน้อยเพียงใด

ถังเก็บน้ำ500ลิตร

หลักการคำนาณปริมาตรเป็นลิตรเพื่อหาขนาดของถังเก็บน้ำที่เหมาะสม คือ ผู้อยู่อาศัย 1 คน คิดอัตราการใช้น้ำที่ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน และอาจเผื่อระยะเวลาเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือน้ำประปาไม่ไหล

เจ้าของบ้านจึงควรเผื่อขนาดในการเลือกซื้อถังเก็บน้ำด้วย โดยคิดเผื่ออัตราการคำนวณใช้น้ำที่ 1 คนจะมีการใช้น้ำที่ 300 ลิตรต่อคนต่อวัน

ถังเก็บน้ำ1000ลิตร

หากบ้านพักอาศัยมีจำนวนสมาชิก 3 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำบนดินขนาดเท่าไหร่? สามารถคำนวณได้ดังนี้โดยนำจำนวณสมาชิกที่อาศัยอยู่ทั้งหมด x อัตราการใช้น้ำ (คิดเป็น 300 ลิตรต่อคนต่อวัน)

ถ้ามีสมาชิกพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 3 คน ก็คำนวณโดย 3×300 = 900 ลิตร ดังนั้นถังที่ใช้ในการเก็บน้ำจะมีขนาดประมาณที่ 1000 ลิตร ซึ่งเหมาะกับการใช้งานจริง

 

ราคาถังเก็บน้ำบนดินขนาด 1000 ลิตร

 

ถ้ามีสมาชิกพักอาศัยอยู่ทั้งหมด 5 คน ก็สามารถคำนวณโดย 5×300 = 1,500 ลิตร ดังนั้นถังที่ใช้ในการเก็บน้ำสำเร็จรูปจะมีขนาดประมาณที่ 1,500 ลิตร ซึ่งเหมาะกับการใช้งานจริง

 

ถังเก็บน้ำขนาด 1500 ลิตรราคาถูกมาก

 

หรือมีอีกหนึ่งสูตรที่เราสามารถใช้ในการคำนวณหาขนาดถังเก็บน้ำสำเร็จรูปให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้านได้ ดังนี้

จำนวนคน x จำนวนวันที่เราต้องการมีน้ำสำรองเก็บไว้ใช้ในยามขาดแคลน x อัตราการใช้น้ำ 200 ลิตรต่อคนต่อวัน

ตัวอย่าง  ถ้ามีจำนวนสมาชิกทั้งหมดอาศัยอยู่ 8 คน แล้วค้องการน้ำเก็บสำรองในยามขาดแคลน

ไว้ใช้ 5 วัน สามารถคำนวณได้ดังนี้

8 x 5 x 200 = 8,000 ลิตร ดังนั้นถังที่ใช้ในการเก็บน้ำจะมีขนาดประมาณที่ 8,000 ลิตร จะเหมาะกับการใช้งานจริง

 

ถังเก็บน้ำบนดิน 1000 ลิตร

 

เรามาดูกันว่ามีเกณฑ์อะไรบ้างที่นำเสนอสำหรับใช้ในการเลือกถังเก็บน้ำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานหรือกับบ้านพักอาศัย

  1. ความแข็งแรงและความคงทนของถังเก็บน้ำ

โรงงานขายถังเก็บน้ำ

เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตถังเก็บน้ำควรใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย สะอาด ได้มาตรฐานการผลิตแบบ  Food Grade และผ่านการรับรองมี มอก.ที่ถูกต้องและชัดเจนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ถังเก็บน้ำpure

มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้สามารถทนต่อแดด ทนต่อแรงกระแทก อีกทั้งเป็นวัสดุทึบแสงให้สามารถกันตะไคร่น้ำ เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภคได้เป็นอย่างดี

และที่สำคัญคือควรมีการทำความสะอาดถังเก็บน้ำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และตรวจสอบสภาพของถัง อุปกรณ์ และรอยรั่วซึมต่างๆด้วย

  1. การติดตั้งถังเก็บน้ำ

การติดตั้งถังเก็บน้ำสามารถทำการติดตั้งได้ 2 แบบ คือ การติดตั้งบนดินและการติดตั้งใต้ดิน

2.1 การติดตั้งถังเก็บน้ำบนดิน

ถังเก็บน้ำบนดิน 2000 ลิตร ราคาพิเศษ

วิธีนี้เหมาะกับบ้านพักอาศัยที่มีพื้นที่ภายในบ้าน ข้อดีของการติดตั้งถังเก็บน้ำแบบบนดิน คือ ดูแลรักษาง่าย รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายและซ่อมบำรุงได้ง่ายอีกด้วย มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ถูกกว่าการติดตั้งแบบใต้ดิน ถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการติดตั้งแบบบนดินนี้ คือ ถังเก็บน้ำสแตนเลสและถังเก็บน้ำพลาสติก

ถังเก็บน้ำ5000ลิตรราคา

  • ถังเก็บน้ำสแตนเลส มีความคงทนและแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพราะมีรูถ่ายน้ำอยู่บริเวณก้นถัง และจะมีขาตั้งรองอยู่ที่บริเวณก้นถังด้วยเพื่อป้องกันสนิมที่เกิดจากความชื้นของดิน
  • ถังเก็บน้ำพลาสติก จะมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสี มีรูปทรง รวมทั้งลวดลายที่หลากหลาย แต่จะไม่มีขาตั้งรองอยู่บริเวณก้นถัง ต้องติดตั้งบริเวณที่มีพื้นผิวเรียบและจะมีโครงสร้างรับน้ำหนัก มีตำแหน่งรูถ่ายน้ำอยู่ตรงด้านข้างตัวถัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดตะกอนในถังเล็กน้อยเมื่อมีการถ่ายน้ำ

2.2 การติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน

ถังเก็บน้ำใต้ดิน 600 ลิตร   ถังเก็บน้ำขนาด 10,000 ลิตรราคาถูก

วิธีนี้เหมาะกับการติดตั้งสำหรับบ้านพักที่มีพื้นที่จำกัด ป้องกันการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น ข้อดีของการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินที่นอกเหนือจากเรื่องพื้นที่แล้ว คือ เรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง

ถังเก็บน้ำ5000ลิตร

แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องการดูแลรักษาที่ต้องระมัดระวังมากกว่าการติดตั้งแบบบนดิน จะทำความสะอาดได้ยาก อีกทั้งราคาของการติดตั้งก็ค่อนข้างสูงด้วย

ถังเก็บน้ำที่เหมาะกับการติดตั้งแบบใต้ดิน คือ ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตและถังเก็บน้ำพลาสติกแบบฝังดิน

ถังเก็บน้ำฝังดิน

  • ถังเก็บน้ำแบบคอนกรีต สามารถที่จะหล่อขึ้นรูปตามขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีอยู่ มีความแข็งแรงทนทาน ต้องมีการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงเหมาะสมกับบริเวณที่จะทำการติดตั้ง แต่มีข้อควรระวังในเรื่องของการรั่วซึม จึงควรเลือกแบบกันการรั่วซึมที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ลดการเกิดการสะสมของเชื้อโรคและแบคทีเรียอีกด้วย
  • ถังเก็บน้ำแบบฝังดิน มีการผลิตจากไฟเบอร์กลาส ต้องมีการออกแบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี แต่จะมีรูปทรงที่จำกัด จึงควรมีการเตรียมพื้นที่หน้างานและขนาดของหลุมที่ขุดให้มีความพอดีกับขนาดของถังที่เลือกใช้

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส6000ลิตรราคา

จะเห็นได้ว่าถังเก็บน้ำนั้นมีหลายประเภท โดยเราจะต้องดูจากจำนวนคนใช้งานจริง ประเภทวัสดุที่ใช้ในการผลิต เพื่อจะได้ใช้งานได้เหมาะสมกับหน้างานที่จะต้องใช้งานจริง

ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ถังเก็บน้ำสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 063-3649988 หรือ ID line:0633649988 ยินดีให้บริการค่ะ

บทความอื่นๆ